Singapore Tuition Agency
 
 
 

Chung Cheng High School (Main)

50, Goodman Road S439012
www.cchms.moe.edu.sg/
16 tutors from this Secondary School
Year 2011
Milton Ng Chun Ho
Year 2010
Lim Tze Wei (Busy)
Lim Yu Ting
Year 2009
Deon Heng
Yan Li Cheng Max
Year 2008
See Lin Li
Wen Xin (Busy)
Wong Dawn (Busy)
Year 2006
Deon Heng
Year 2004
Hwee Leng (Busy)
Teo Yew Boon
Year 2003
Tan Seng An
Teo Yew Boon
Year 1999
LeRain Lee
Year 1998
LeRain Lee
Year 1973
Timb Lim